Lương của người cũ CLB Hà Nội cao gấp 3 lần Quang Hải